Tvorbu maliara Klimčáka približuje výstava v košickom technickom múzeu

Výber z celoživotnej tvorby akademického maliara Mikuláša Klimčáka so zameraním na dejiny Veľkej Moravy a cyrilo-metodskú misiu predstavuje výstava, ktorú slávnostne otvorili 4. decembra 2014 v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach. Záujemcovia môžu uvidieť zhruba 90 originálov výtvarných diel vrátane gobelínov od 93-ročného umelca, rodáka z Humenného.

Prezentácia obsahuje vrcholné diela, ktoré sa uplatnili v minulom roku na výstave v dvorane Ministerstva kultúry SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

"Výstavný celok zverejňuje tematickú výtvarnú tvorbu umelca, najmä monumentálnu dekoratívnu tvorbu k námetom a podnetom byzantskej misie, kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda, a udalostiam z dejín Veľkej Moravy. Vstupná časť výstavy však prezentuje aj diela, ktoré stavajú na lyrických a civilných námetoch, ktoré sa v tvorbe umelca výrazne uplatnili po skončení štúdií na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe," uviedol kurátor výstavy a predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej Ladislav Skrak.

Klimčákove diela tvoria okrem iného súčasť mnohých sakrálnych stavieb na východnom Slovensku, ale aj ďalších významných cirkevných stavieb v krajine.

Niektoré jeho obrazy sa uplatnili ako dary významným osobnostiam, napríklad aj bývalému pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Na Bratislavskom hrade je osadené umelcovo vrcholné dielo nazvané Príchod byzantskej misie, utkané ako klasický gobelín.

Vystavu je možne vzhliadnuť v budove STM na Hlavnej ulici do 19. januára 2015.

Organizátormi sú STM, Matica slovenská a Dom Matice slovenskej v Košiciach.

Zdroj: TASR

Go back