Презентація Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты

12. фебруара 2014 у Высокошкольскім ареалї Пряшівской універзіты на ул. 17. новембра ч. 1 в Пряшові ся одбыв3. річник Дня отвореных дверей. Є то акція пропаґачного характеру, яку Пряшівска універзіта орґанізує цїлено якраз в тім в часї, коли тогорічны абсолвенты середнїх школ вырїшують о своїй далшій перспектіві і выберають собі універзіту, на якій будуть выбраный одбор штудовати. До той акції цїлоуніверзітного характеру ся запоюють вшыткы факулты і інштітуты Пряшівской універзіты (ПУ), враховано Інштітуту русиньского языка і културы (ІРЯК). Того року з участниками Дня отвореных дверей діскутовали докторанды Інштітуту русиньского языка і културы – Мґр. Зденка Цітрякова, Мґр. Михал Павлич i штудентка інштітуту Михаела Бречкова.  

 

З цїлоуніверзітного погляду акція такого характеру бесспорно хосенна і потрібна є, але думаме собі, же про пропаґацію конкретно русиністікы была хосеннїша 2-днёва акція під таков істов назвов, котрой три річникы в роках 2008 – 2010 реалізовав Інштітут русиньского языка і културы. Проґрам Дня отвореных дверей тогды быв заміряный лем на презентацію русиністікы посередництвом розлічных аспектів русиньской културы і вжываня русиньского языка в розлічных сферах. Реґуларныма участниками акції были штуденты третїх річників середнїх школ зо северовыходных реґіонів Словакії, якы прямо дістали інформації о можностях штудованя русиньского языка на ПУ, як і о можностях їх далшого уплатнїня по скінчіню школы у сферї русиньской освіты, пресы або културы. Шкода, же потім на 2011 рік проєкт Днїв отвореных дверей на ПУ, якы предкладав  до ґрантовой сістемы Міністерства културы СР ІРЯК ПУ, комісія про русиньску културу, то значіть самы Русины, рекомендовала не підпорити. А так то зістало доднець. Главно, же часто слухаме силны речі о потребі розвоя русиньского школства і навчаня русиньского языка!   

-аз-

Go back