Русины ся стрїтили з представителями RTVS

14. фебруара  2015 у Пряшові проходило 14. засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Міджі важны пункты належала стрїча з представителями Розгласу і телевізії Словеньска (RTVS) і таксамо поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов в области заведжіня русиньского языка до літурґії.

На засїданю ОСРС были участны і двоми представителі RTVS, з котрыма Русины діскутовали о русиньскім высыланю в тій верейноправній інштітуції. RTVS у Пряшові репрезентовали Атіла Ловас, директор Центру народностного высыланя і Крістіна Маґдоленова, тім лідерка Редакції народностно-етнічного высыланя Радіа Патріа в Кошыцях. ОСРС в діскузії з представителями RTVS обернув увагу на недостаткы, котры Русины видять у высыланю верейноправной інштітуції про їх народностну меншыну. Окрім іншого были спомянуты пересуны їх высыланя з причіны шпортовых преносів, або брак фінанцій на русиньскы драматізації в радію. Атіла Ловас пояснив цїлкову сітуацію народностного высыланя в RTVS і підкреслив, же за остатны рокы дішло ку навышіню кількости годин русиньского высыланя в RTVS. Нова тім лідерка Редакції народностно-етнічного высыланя Радіа Патріа в Кошыцях Крістіна Маґдоленова участных інформовала о започатых обсяговых змінах в релаціях, котры суть про Русинів в радію высыланы, головно в области высыланя новин, но таксамо повіла о планах на новы релації, што бы конечно мало підняти якость русиньского высыланя і пробудити вешкый інтерес о тото высыланя і у молодшой ґенерації. 

Важным пунктом проґраму было і поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов на Словакії. Тоту інформацію передали ґрекокатолицькый священик Мілан Ясик із русиньского Общества св. Йоана Крестителя і Осиф Гучко, обидовми членове Архієпархіялного собору, котрый в тім часі проходить в Пряшівскій ґрекокатолицькій архієпархії. Членове ОСРС высловили повну підпору членам того собору, котры хотять просаджовати заведжіня русиньского языка до літурґічного жывота церькви, але і далшы пункты, якы дотуляють ся душпастырьства Русинів у їх материньскім языку.

Петро Медвідь, пресовый говорця ОСРС

Веце інформацій: www.pilip.sk

Go back